סלקום -מוקד שירות לקוחות בערבית -טלפון -

שירות לקוחות