פלאפון - מוקד שירות לקוחות בערבית - טלפון -

שירות לקוחות