משרד החינוך (טלפון עם הקלטה) -

שירות לקוחות

 

מוקד שירות חינוך של משרד החינוך מספק מידע במגוון רחב של נושאים כגון:

 • עוז לתמורה
 • אופק חדש
 • ספרי לימוד מאושרים
 • תוכן חינוכי
 • חופשות וחגים
 • תשלומי הורים
 • זכויות התלמיד
 • הגות והעשרה
 • נהלים וחוזרים
 • עובדות ונתונים

 

מצב החינוך בישראל קשה מאד - סרטון שפשוט לא כדאי לכם לראות!מה דעתכם על ההתנהגות הזו? האם החינוך בארץ מידרדר? אנא כתבו לנו!

 

שעות פעילות המוקד:
ימים א-ה בין השעות 8:00-15:00

ykpui nars vjhbul

חיוג למוקד השירות מכל טלפון:
1-900-721-430
משרד החינוך טלפון ישיר - מוקד טלפוני ארצי

 

משרד החינוך

משרד החינוך הוא אחד ממשרדי הממשלה בארץ, אחראי על מערכת החינוך בישראל, הכוללת בתוכה גנים, בתי ספר, השכלה גבוהה וחינוך בלתי פורמלי. פעילות המשרד מתמקדת בחקיקה ותכנון שירותי החינוך וההשכלה ורישוי בעלי מקצוע בתחום החינוך וההוראה.

שירות לתלמיד

ישראל היא המדינה שבה קיימים הפערים הגדולים ביותר בין תלמידים מרקע חלש לתלמידים מרקע חזק - כך על פי נתוני ה-OECD. במשרד החינוך מסבירים שעובדים על מודל תקצוב חדש שנועד לצמצם את הפערים ולקדם שוויון הזדמנויות במערכת החינוך.

בסך הכל צפויות להתווסף לסל שעות התגבור במערכת החינוך 150 אלף שעות תגבור, בהיקף של מיליארד שקלים. מודל התקצוב החדש משנה את יחס הקצאת שעות התגבור בין התלמידים, כלומר, על כל שעת תגבור אחת לתלמידים מרקע חזק, יוקצו שש שעות תגבור לתלמידים מרקע חלש.

משרד החינוך טלפון

לצד מוקד הפניות למשרד החינוך, מפעיל משרד החינוך גם קו פתוח לתלמידים. בקו הפתוח לתלמידים נמצא שעיקר הפונים הם הורים שפנו בבקשת הדרכה, הכוונה והנחיה באשר לדרך ההתמודדות הראויה עם הבעיה בה נתקל ילדם במוסד בו הוא לומד.

משרד החינוך והסביבה

משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה יזמו תכנית חינוכית משותפת - התוכנית המשולבת לחינוך לקיימות, שמטרתה להקנות לתלמידים ידע ומיומנויות, שיובילו להתנהגות אזרחית מודעת, מעורבת, אכפתית ואחראית ביחס לסביבה. התכנית מעניקה כלים לשמירה על איכות חיים ראויה ואיכותית, בהווה ולמען העתיד. כאשר העיסוק בנושא הסביבתי מחזק את הזיקה ואת תחושת השייכות למקום שבו אנחנו חיים.

משרד החינוך – חינוך מיוחד

תלמידים בעלי צרכים מיוחדים זכאים לקבל את השירותים הבאים:

 • תכניות שילוב;
 • כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים;
 • גנים ובתי ספר לחינוך מיוחד.

החינוך המיוחד מבוסס על ערכים כמו כבוד האדם וחירותו, שיוויון, סובלנות והכלה. הערכים האלה נמצאים לנגד עינינו כאשר אנו מפתחים שירותים ותהליכי הוראה ולמידה, כדי לאפשר לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים לממש את יכולותיהם החברתיות, הרגשיות, הקוגניטיביות והתפקודיות, ולהתפתח כבוגרים עצמאיים עם איכות חיים בחברה ובקהילה. פרטים נוספים בנושא זה ועוד נושאים רבים ניתן לקבל בקווי המידע של משרד החינוך.

 

-- משרד החינוך טלפון ישיר - מוקד שירות ארצי --

ykpui nhars vjhbul

www.education.gov.il