דרכים שרותי רכב (טלפון עם הקלטה) -

שירות לקוחות

מוקד שירות דרך וגרירה של חברת דרכים מספק מידע וסיוע לגבי דרך וגרירה, רכב חלופי, רדיו דיסק חלופי, כיסוי שמשות, החלפת גלגל.

המוקד פעיל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

חיוג למוקד השירות מכל טלפון:
1-900-721-450

ykpui srfho

www.shahar.com