מטרופולין - שירות לקוחות (טלפון עם הקלטה) -

שירות לקוחות

מוקד שירות הלקוחות של חברת מטרופולין מספק מידע בנוגע למסלולים, לוחות זמנים, ותעריפים.

מוקד שירות הלקוחות פעיל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע

חיוג למוקד השירות מכל טלפון:
1-900-721-465

ykpui nyrupukhi

www.metropoline.com